deratizácia

  • akcie zamerané na zníženie populácie obťažujúcich hlodavcov pod prah škodlivosti