dezinsekcia

  • akcie zamerané na zníženie populácie obťažujúceho hmyzu a článkonožcov pod prah škodlivosti